Znanjem do Zvijezde – primjena društveno korisnog učenja na kulturnom nasljeđu zajednice

Online centar podrške za društveno korisno učenje uspostavljen je u sklopu projekta "Znanjem do Zvijezde – primjena društveno korisnog učenja na kulturnom nasljeđu zajednice" (UP.04.2.1.02.0029), udruge KA-MATRIX u partnerstvu s Veleučilištem u Karlovcu, sufinanciranom od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Uspostava online centra podrške sufinancirana je u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Provedbom projekta doprinosi se uspostavi održivog partnerstva primjenom edukativnog programa društveno korisnog učenja, a u svrhu jačanja društvene odgovornosti predstavnika organizacija civilnog društva, studenata i profesora Veleučilišta u Karlovcu. U sklopu projekta provode se radionice jačanja kapaciteta za društveno korisno učenje, interpretaciju kulturne baštine te interpretacijskog planiranja, studijski posjeti i javne rasprave, edukativne turističke šetnje i izrada interpretacijskog plana te izrađuje priručnik za društveno korisno učenje.

TRAJANJE PROJEKTA

Projekt će trajati 21 mjesec

Od 19. ožujka 2018. do 18. prosinca 2019. godine.

VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost iznosi 763.224,25 kuna.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 648.740,61 kuna (85%), a preostali iznos Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (15%).

CILJEVI PROJEKTA

1.

Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, profesora i studenata Veleučilišta sa ciljem ostvarenja dugoročnog održivog partnerstva u gradu Karlovcu

2.

Uvođenje metodologije DKU na Veleučilište u Karlovcu s ciljem poticanja razvoja zajednice i jačanja društvene odgovornosti studenata

CILJANA SKUPINA

1.

Studenti

2.

Nastavnici visokoobrazovih ustanova

3.

Zaposlenici i predstavnici organizacija civilnog društva

ŠTO ZNAČI DRUŠTVENO KORISNO UČENJE?

Jasno osmišljeno povezivanje ciljeva kolegija i ishoda učenja s društveno korisnim aktivnostima u zajednici, povezivanje stečenog znanja i živih iskustava kroz kritičku sintezu

Strukturiranje prilika u kojima studenti mogu sintetizirati svoja znanja i iskustva i izvesti iz njih nova značenja, znanja, vještine i stavove

Prikazivanje kako načela naučena na kolegijima izgledaju u stvarnom svijetu, kako su važna za njega te potrebu aktivne primjene znanja u društvu

Aktivna primjena znanja i iskustava u rješavanju društvenih potreba zajednice

ZAŠTO DRUŠTVENO KORISNO UČENJE?

  • Dobrobiti za studente
  • Dobrobiti za nastavnike
  • Dobrobiti za udrugu iz zajednice

"Cilj je društveno korisnog učenja sjediniti ciljeve učenja i aktivnosti volontiranja na takav način da se oni međusobno potkrepljuju te tako zajedno postižu znatno snažniji učinak nego što bi postigli pojedinačno."

FENSTERMACHER, B. (1990) "Infusing service-learning into the curriculum"

"Primjenom nove nastavne metodologije – društveno korisnog učenja (service learning) u nastavi na fakultetima i srednjim školama dobiva se povezanost svrhovitog volonterskog rada s učenjem, osobnim razvojem i razvojem osjećaja građanske odgovornosti (...) Društveno korisno učenje omogućuje učenicima i studentima da steknu dublje razumijevanje ciljeva nastavnih predmeta i studija, usvoje nova znanja, vještine, osjećaj osobne odgovornosti te građanske aktivnosti. DKU ojačava vezu društvene zajednice i sveučilišta pružajući mogućnost ujedinjavanja ciljeva djelovanja u zajednici s ciljevima učenja, a aktivnosti studenata i učenika u zajednici rezultiraju pozitivnim promjenama u zajednici."

NACIONALNI PROGRAM ZA MLADE 2009. - 2013.

"Ovaj je model učenja organiziran tako da potiče svrhovito i aktivno sudjelovanje studenata (u projektima osmišljenima u suradnji s predstavnicima organizacija i ustanova) u lokalnoj zajednici. Osim što potiče usvajanje ishoda učenja vezanih uz sadržaj kolegija, model utječe i na razvoj znanja i vještina studenata za bolje razumijevanje potreba i problema zajednice te njihovo aktivnije civilno zalaganje u zajednici u kojoj žive i u kojoj će sutra profesionalno djelovati. Srž modela leži upravo u učenju koje se stječe iskustvom i aktivnošću studenata, odnosno njihovim zalaganjem u zajednici."

ĆULUM i LEDIĆ. (2009) "Učenje zalaganjem u zajednici – integracija visokoškolske nastave i zajednice u procesu obrazovanja društveno odgovornih i aktivnih građana"

"Društveno korisno učenje (...) je nastavna metoda kojom studenti strukturirano znanje i vještine stečene na akademskom kolegiju primjenjuju na razvoj projekta kojim se rješava neki konkretan društveni problem, s ciljem obogaćivanja procesa usvajanja znanja kroz kritičko promišljanje o složenim uzrocima društvenih problema i međusobnu suradnju na zajedničkom projektu."

MIKELIĆ PRERADOVIĆ (2009) "Učenjem do društva znanja: Teorija i praksa društveno korisnog učenja"

ANALIZA RAZVOJA I IMPLEMENTACIJE METODOLOGIJE DKU NA KARLOVAČKOM VELEUČILIŠTU

Svrha provedbe analize je istražiti i preporučiti posebnosti provedbe društveno korisnog učenja u manjim sredinama, mogućnosti za uključivanje i djelovanje studenata kroz mentorske programe društveno korisnog učenja te uvidima doprinijeti razvoju i provedbi mentorskih programa kao i poticanju studenta da društveno djeluju kroz aktivizam koji ima dugoročan i pozitivan učinak u zajednici. Zadaci su analize stoga raspoznati i ustvrditi indikatore uspješnosti provedbe projekta kao i prepoznati uvjete, izazove i posebnosti relevantne za uspješno uvođenje i provedbu društveno korisnog učenja u visokoškolskim obrazovnim institucijama u manjim sredinama,

INTERVJU

Dopunu analize čini kvalitativno istraživanje u sklopu kojeg se provode etnografske metode istraživanja, a kao glavni istraživački instrument koristi se intervju. Intervjuirati će se bitne dionike za uvođenje metodologije društveno korisnog učenja. Naglasak je stavljen na identificiranje, razumijevanje, artikuliranje i adresiranje uvjeta, izazova i posebnosti provedbe društveno korisnog učenja u visookobrazovnoj ustanovi u manjoj sredini, sa specifičnim fokusom na karlovački kontekst.

ANKETE

Temeljni segment analize čini kvantitativno istraživanje. Provodi se statističko istraživanje, a kao glavni istraživački instrument koristi se anketa. Anketom se istražuje informiranost studenata o društveno korisnom učenju, motivacija i spremnost na rad za zajednicu i poznavanje civilnog sektora. Anketirat će se prigodni uzorak studenata 3. godine preddiplomskog stručnog studija Ugostiteljstva na Veleučilištu u Karlovcu, polaznike kolegija "Turističko vrednovanje kulturne baštine" u akademskoj godini 2018./2019. i 2019./2020.

DOKUMENTI