Provedbom projekta nastoji se uvesti metodologija društveno korisnog učenja u akademsko obrazovanje. Provedbom projekta doprinosi se uspostavi održivog partnerstva primjenom edukativnog programa društveno korisnog učenja, a u svrhu jačanja društvene odgovornosti predstavnika organizacija civilnog društva, studenata i profesora Veleučilišta u Karlovcu. U sklopu projekta provode se radionice jačanja kapaciteta za društveno korisno učenje, interpretaciju kulturne baštine te interpretacijskog planiranja, studijski posjeti i javne rasprave, edukativne turističke šetnje i izrada interpretacijskog plana te izrađuje priručnik za društveno korisno učenje."

pitanjeImaš pitanje?

Postavi pitanje o društveno korisnom učenju koje ćemo objaviti na našim stranicama uz odgovor.

Postavi pitanje