VUKAxKA-MATRIX - STUDENTSKA ORIJENTACIJA VOL.2

11. listopada 2018. godine održan je drugi sat studentske orijentacije studentima Veleučilišta u Karlovcu. 

Okupljenim studentima predstavljeno je...

  Aktivnosti
VUKAxKA-MATRIX - STUDENTSKA ORIJENTACIJA VOL.1

U ponedjeljak 1. listopada 2018. s početkom zimskog semstra studentske godine 2018./2019. u sklopu kolegija prof. Sande Kočevar "Turističko...

  Aktivnosti
RADIONICE JAČANJA KAPACITETA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

Četrnaestog lipnja 2018. godine u Knjižnici za mlade u Radićevoj ulici u Karlovcu, provedena je radionica pod nazivom “Jačanje kapaciteta organizacija...

  Edukativne radionce
PREDSTAVLJANJE PROJEKTA STUDENTIMA VELEUČILIŠTA U KARLOVCU

Projektni tim “Znanjem do Zvijezde” je u suradnji s prof. Sandom Kočevar, nositeljicom kolegija Turističko vrednovanje kulturne baštine, 13. lipnja...

  Najave

NAJAVE

RADIONICE ZA STUDENTE, PROFESORE I ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA NA TEMU ODRŽIVOG RAZVOJA UZ POMOĆ BAŠTINE

S ciljem upoznavanja svih dionika s važnostima kulturne baštine u ostvarivanju održivog razvoja i njenog direktnog utjecaja na ekonomsku, gospodarsku...

  Najave
MENTORSKI PROGRAM - EDUKACIJA ZA STUDENTE VELEUČILIŠTA U KARLOVCU

Početkom nove studentske godine 2018./2019. u sklopu kolegija Turističko vrednovanje kulturne baštine na studiju Ugostiteljstva pri Veleučilištu u...

  Najave
RADIONICE JAČANJA KAPACITETA PROFESORA VELEUČILIŠTA

Dvadeset trećeg svibnja  2018. godine započeo ciklus radionica pod zajedničkim nazivom “Jačanje kapaciteta profesora Veleučilišta za implementaciju...

  Edukativne radionce
Znanjem do Zvijezde logo

Projekt "Znanjem do Zvijezde – primjena društveno korisnog učenja na kulturnom nasljeđu zajednice"

Projekt "Znanjem do Zvijezde - primjena društveno korisnog učenja na kulturnom nasljeđu zajednice" (UP.04.2.1.02.0029) je nastavak suradnje KA-MATRIX – Udruge za društveni razvoj i Veleučilišta u Karlovcu. U ranijim zajedničkim projektima započelo je održivo partnerstvo između KA-MATRIX-a i Veleučilišta u Karlovcu i stvoreni preduvjeti za provedbu ovog projekta. Njime je osnažena interakcija s društvenom zajednicom sa ciljem razvoja društvene odgovornosti kod studenata i ostalih članova akademske zajednice.

Provedbom projekta nastoji se uvesti metodologija društveno korisnog učenja u akademsko obrazovanje. Provedbom projekta doprinosi se uspostavi održivog partnerstva primjenom edukativnog programa društveno korisnog učenja, a u svrhu jačanja društvene odgovornosti predstavnika organizacija civilnog društva, studenata i profesora Veleučilišta u Karlovcu. U sklopu projekta provode se radionice jačanja kapaciteta za društveno korisno učenje, interpretaciju kulturne baštine te interpretacijskog planiranja, studijski posjeti i javne rasprave, edukativne turističke šetnje i izrada interpretacijskog plana te izrađuje priručnik za društveno korisno učenje."

ŠTO ZNAČI DRUŠTVENO KORISNO UČENJE?

Jasno osmišljeno povezivanje ciljeva kolegija i ishoda učenja s društveno korisnim aktivnostima u zajednici, povezivanje stečenog znanja i živih iskustava kroz kritičku sintezu

Strukturiranje prilika u kojima studenti mogu sintetizirati svoja znanja i iskustva i izvesti iz njih nova značenja, znanja, vještine i stavove

Prikazivanje kako načela naučena na kolegijima izgledaju u stvarnom svijetu, kako su važna za njega te potrebu aktivne primjene znanja u društvu

Aktivna primjena znanja i iskustava u rješavanju društvenih potreba zajednice

ZAŠTO DRUŠTVENO KORISNO UČENJE?

  • Dobrobiti za studente
  • Dobrobiti za nastavnike
  • Dobrobiti za udrugu iz zajednice

"Cilj je društveno korisnog učenja sjediniti ciljeve učenja i aktivnosti volontiranja na takav način da se oni međusobno potkrepljuju te tako zajedno postižu znatno snažniji učinak nego što bi postigli pojedinačno."

FENSTERMACHER, B. (1990) "Infusing service-learning into the curriculum"

"Primjenom nove nastavne metodologije – društveno korisnog učenja (service learning) u nastavi na fakultetima i srednjim školama dobiva se povezanost svrhovitog volonterskog rada s učenjem, osobnim razvojem i razvojem osjećaja građanske odgovornosti (...) Društveno korisno učenje omogućuje učenicima i studentima da steknu dublje razumijevanje ciljeva nastavnih predmeta i studija, usvoje nova znanja, vještine, osjećaj osobne odgovornosti te građanske aktivnosti. DKU ojačava vezu društvene zajednice i sveučilišta pružajući mogućnost ujedinjavanja ciljeva djelovanja u zajednici s ciljevima učenja, a aktivnosti studenata i učenika u zajednici rezultiraju pozitivnim promjenama u zajednici."

NACIONALNI PROGRAM ZA MLADE 2009. - 2013.

"Ovaj je model učenja organiziran tako da potiče svrhovito i aktivno sudjelovanje studenata (u projektima osmišljenima u suradnji s predstavnicima organizacija i ustanova) u lokalnoj zajednici. Osim što potiče usvajanje ishoda učenja vezanih uz sadržaj kolegija, model utječe i na razvoj znanja i vještina studenata za bolje razumijevanje potreba i problema zajednice te njihovo aktivnije civilno zalaganje u zajednici u kojoj žive i u kojoj će sutra profesionalno djelovati. Srž modela leži upravo u učenju koje se stječe iskustvom i aktivnošću studenata, odnosno njihovim zalaganjem u zajednici."

ĆULUM i LEDIĆ. (2009) "Učenje zalaganjem u zajednici – integracija visokoškolske nastave i zajednice u procesu obrazovanja društveno odgovornih i aktivnih građana"

"Društveno korisno učenje (...) je nastavna metoda kojom studenti strukturirano znanje i vještine stečene na akademskom kolegiju primjenjuju na razvoj projekta kojim se rješava neki konkretan društveni problem, s ciljem obogaćivanja procesa usvajanja znanja kroz kritičko promišljanje o složenim uzrocima društvenih problema i međusobnu suradnju na zajedničkom projektu."

MIKELIĆ PRERADOVIĆ (2009) "Učenjem do društva znanja: Teorija i praksa društveno korisnog učenja"

ANALIZA RAZVOJA I IMPLEMENTACIJE METODOLOGIJE DKU NA KARLOVAČKOM VELEUČILIŠTU

Svrha provedbe analize je istražiti i preporučiti posebnosti provedbe društveno korisnog učenja u manjim sredinama, mogućnosti za uključivanje i djelovanje studenata kroz mentorske programe društveno korisnog učenja te uvidima doprinijeti razvoju i provedbi mentorskih programa kao i poticanju studenta da društveno djeluju kroz aktivizam koji ima dugoročan i pozitivan učinak u zajednici. Zadaci su analize stoga raspoznati i ustvrditi indikatore uspješnosti provedbe projekta kao i prepoznati uvjete, izazove i posebnosti relevantne za uspješno uvođenje i provedbu društveno korisnog učenja u visokoškolskim obrazovnim institucijama u manjim sredinama,

INTERVJU

Dopunu analize čini kvalitativno istraživanje u sklopu kojeg se provode etnografske metode istraživanja, a kao glavni istraživački instrument koristi se intervju. Intervjuirati će se bitne dionike za uvođenje metodologije društveno korisnog učenja. Naglasak je stavljen na identificiranje, razumijevanje, artikuliranje i adresiranje uvjeta, izazova i posebnosti provedbe društveno korisnog učenja u visookobrazovnoj ustanovi u manjoj sredini, sa specifičnim fokusom na karlovački kontekst.

ANKETE

Temeljni segment analize čini kvantitativno istraživanje. Provodi se statističko istraživanje, a kao glavni istraživački instrument koristi se anketa. Anketom se istražuje informiranost studenata o društveno korisnom učenju, motivacija i spremnost na rad za zajednicu i poznavanje civilnog sektora. Anketirat će se prigodni uzorak studenata 3. godine preddiplomskog stručnog studija Ugostiteljstva na Veleučilištu u Karlovcu, polaznike kolegija "Turističko vrednovanje kulturne baštine" u akademskoj godini 2018./2019. i 2019./2020.