PRVI RADNI SASTANAK S PROJEKTNIM TIMOM

4. listopada 2019. godine održan je prvi radni sastanak sa studentima Veleučilišta u Karlovcu.

Kako bi se studenti bolje upoznali sa svojim budućim...

  Aktivnosti
PREDSTAVLJANJE PROJEKTA STUDENTIMA AKADEMSKE GODINE 2019./2020. VELEUČILIŠTA U KARLOVCU

U utorak 1. listopada 2019. s početkom zimskog semestra studentske godine 2019./2020. u sklopu kolegija prof. Silvija Vitner Marković "Turističko...

  Aktivnosti
JAVNA RASPRAVA: "ODRŽIVO UPRAVLJANJE BAŠTINOM: MEKI PRISTUP UTVRDO SKUHANOJ PROŠLOSTI"

Četvrta javna rasprava u sklopu projekta 'Znanjem do Zvijezde' usmjerena na temu 'Održivo upravljanje baštinom: meki pristup utvrdo skuhanoj...

  Najave
RADIONICE ZA STUDENTE, PROFESORE I ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA NA TEMU INTERPRETACIJSKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA BAŠTINOM

Radionica interpretacijskog planiranja i upravljanja baštinom u sklopu projekta "Znanjem do Zvijezde - primjena društveno korisnog učenja na kulturnom...

  Aktivnosti
JAVNA RASPRAVA: "RAZVOJ ZAJEDNICE DRUŠTVENO KORISNIM UČENJEM"

Treća javna rasprava u sklopu projekta 'Znanjem do Zvijezde' usmjerena na temu 'Razvoj zajednice društveno korisnim učenjem' održat će se u četvrtak,...

  Najave
JAVNA RASPRAVA: EDUKACIJSKI SUSTAV I TRŽIŠTE RADA – "TRACER ANKETA KAO ALAT ZA PRAĆENJE KARIJERA DIPLOMIRANIH STUDENATA"

Druga javna rasprava u sklopu projekta "Znanjem do Zvijezde" usmjerena na temu obrazovnog sustava i tržišta rada održana je u četvrtak, 30. svibnja...

  Aktivnosti
JAVNA RASPRAVA: KULTURNI MENADŽMENT - "UKLJUČIVANJE LOKALNE ZAJEDNICE U PLANIRANJE I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM"

Prva javna rasprava u sklopu projekta "Znanjem do Zvijezde" na temu kulturnog menadžmenta ("Uključivanje lokalne zajednice u planiranje i upravljanje...

  Najave