IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI  ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA


KA-MATRIX – Udruga za društveni razvoj, kao Voditelj zbirke osobnih podataka, obavještava Vas o prikupljanju i obradi osobnih podataka koje ste nam dali.

Prihvaćanjem ove Izjave smatra se da slobodno i izričito dajete Vašu privolu za prikupljanje i daljnju obradu Vaših osobnih podataka ustupljenih KA-MATRX-u svrhe koje su izričito navedene. Davanje podataka je dobrovoljno, te sukladno tome ovu Izjavu niste dužni prihvatiti.

Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka, smatra se da ste suglasni s obradom istih. Ustupljeni podaci biti će obrađeni sukladno Pravilniku o obradi i zaštiti podataka udruge KA-MATRIX. Vaše obrađene podatke čuvati ćemo u razdoblju od jedanaest godina, nakon čega će se isti automatski brisati. Obradi osobnih podataka možete se u svako doba usprotiviti i opozvati danu privolu.

Udruga KA-MATRIX će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, odnosno Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR) uz primjenu odgovarajućih fizičkih i tehničko-sigurnosnih mjesta zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Udruga KA-MATRIX poštuje i štiti privatnost svojih korisnika, čuva povjerljivost osobnih podataka te onemogućava pristup i priopćavanje Vaših osobnih podataka ijednoj trećoj strani, osim onim svojim zaposlenicima i izvršiteljima obrade kojima su isti potrebni radi provedbe poslovnih aktivnosti vezanih uz narav posla koji obavljaju. Vaši osobni podaci ne mogu se priopćavati trećim osobama bez Vaše prethodne izričite privole, osim u slučajevima koji su izričito propisani zakonom ili propisima.

Voditelj zbirke osobnih podataka je udruga KA-MATRIX na adresi Jurja Haulika 22, 4700 Karlovac te je službenik za zaštitu osobnih podataka zaposlenik Tomislav Augustinčić kojemu se možete obratiti na .

U svakom trenutku možete dobiti uvid u svoje osobne podatke koji se obrađuju, te zatražiti ispravak, izmjenu ili dopunu podataka. 
Vašu privolu danu za obradu podataka možete u bilo kojem trenutku, u potpunosti, ili djelomice, bez naknade i objašnjenja, povući/opozvati i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka na gore navedenu e-mail adresu.

Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka potvrđujete da ste istu pažljivo pročitali i razumjeli sve informacije u istoj, te dopuštate udrugi KA-MATRIX da kao Voditelj zbirke osobnih podataka, obrađuje i koristi Vaše osobne podatke u svrhu lakšeg logističkog praćenja i administriranja online centra podrške za društveno korisno učenje i korisnika njegovih usluga, komunikacije s Vama kao korisnicima, te u svrhu moguće revizije od strane pravnih tijela.

Ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 18 godina i da zakonski možete dati privolu za obradu osobnih podataka kako je to navedeno u ovoj Izjavi.