DRUGI RADNI SASTANAK

  Aktivnosti

Dana 11. 10. 2019. održan je drugi radni sastanak sa studentima Veleučilišta u Karlovcu koji slušaju kolegij "Turističko vrednovanje kulturne baštine" sa projektnim timom.

Na drugom radnom sastanku studenti su kroz aktivnu raspravu analizirali probleme koji se odnose na odnos lokalnog stanovništva prema kulturnoj baštini. Ujedno su formulirali ciljeve za navedeni problem kako bi dobili jasniji uvid i podlogu za svoje daljnje sudjelovanje na kolegiju, te su uvedeni u osnovne korake osmišljavanja projekta.


Studenti su se podijelili u grupe i izabrali teme na temelju kojih će izraditi turističke šetnje ili interpretacijske planove. Studenti podijeljeni u 4 grupe će kreirati turističke šetnje na sljedeće glavne teme: Razvoj Karlovca 1900. - 1940Povijest NOB-a u Karlovcu, Židovska baština,Povijest sajmovanja, trgovine i obrta. Studenti podijeljeni u 5 grupa će izraditi interpretacijske planove na sljedeće glavne teme: Kultura stanovanja, Sakralni objekti, Iće i piće, Legende i priče, Poznate osobe.

Slike s drugog radnog sastanka možete pronaći u galeriji.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost KA-MATRIX – Udruge za društveni razvoj. Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost KA-MATRIX – Udruge za društveni razvoj i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ova objava je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., iz Europskog socijalnog fonda.