PRVI RADNI SASTANAK S PROJEKTNIM TIMOM

  Aktivnosti

Dana 4. listopada 2019. godine održan je prvi radni sastanak sa studentima Veleučilišta u Karlovcu.

Kako bi se studenti bolje upoznali sa svojim budućim obvezama na kolegiju pokazani su im primjeri studentskih turističkih šetnji od prošle akademske godine: teme koje su studenti odabrali za svoje šetnje, kako su odabrali ciljanu skupinu i sl. Prezentirali su im se i dijelovi interpretacijskog plana nastalog u sklopu radionice interpretacijskog planiranja i upravljanja baštinom, tj. primjeri modularnog namještaja i meme corner posvećen Josipu II. Nakon prezentacije studenti su provodili analizu problema neupoznatosti građana sa kulturnom baštinom. Kroz aktivnu raspravu studenti su došli do ključnih zaključaka te formulirali ciljeve za navedeni problem kako bi dobili jasniji uvid i podlogu za svoje daljnje sudjelovanje na kolegiju. Na kraju sastanka se prošlo kroz radni plan za kolegij.

Slike s prvog radnog sastanka možete pronaći u galeriji.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost KA-MATRIX – Udruge za društveni razvoj. Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost KA-MATRIX – Udruge za društveni razvoj i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ova objava je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., iz Europskog socijalnog fonda.