RADIONICE ZA STUDENTE, PROFESORE I ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA NA TEMU INTERPRETACIJSKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA BAŠTINOM

  Aktivnosti

Radionica interpretacijskog planiranja i upravljanja baštinom u sklopu projekta "Znanjem do Zvijezde - primjena društveno korisnog učenja na kulturnom nasljeđu zajednice", kojeg je nositelj KA-MATRIX - Udruga za društveni razvoj u partnerstvu s Veleučilištem u Karlovcu završila je u petak, 6. rujna, s predstavljanjem prvih prijedloga vrednovanja sakralne, vojne te nematerijalne kulturne baštine Trga bana Josipa Jelačića. Prijedloge vrednovanja razradile su tri grupe sudionica i sudionika radionica.

U okviru aktivnosti osposobljavanja zaposlenika, korisnika organizacija civilnog društva te profesora i studenata na području društveno korisnog učenja u interpretaciji, brendiranju i menadžmentu kulturne baštine u sklopu projekta 'Znanjem do Zvijezde – primjena društveno korisnog učenja na kulturnom nasljeđu zajednice' održana je petodnevna radionica. Od 2. do 6. rujna 2019. godine sudionici su sudjelovali u radionici pod vodstvom istaknutih poduzetnica u području interpretacije i brendiranja kulturne baštine Muze d.o.o, Dragane Lucije Ratković Aydemir, utemeljiteljice i direktorice Muza, Ive Klarić Vujović (Muze d.o.o., Interpret Europe Social Media Coordinator) i Valye Stergioti (Alli Meria, Training Coordinator Interpret Europe). Ova aktivnost služilaje osposobljavanju za sljedeći korak, realizaciju Interpretacijskog plana kao strukturnog i strateškog dokumenta potrebnog za mogućnost prijavljivanja pojedinih projekata zaštite kulturne baštine na području karlovačke Zvijezde za financiranje putem natječaja Europske unije.

Sudionici radionice su prvi dan učili koristiti alate za interpretacijsko planiranje kako bi sljedeći dan mogli samostalno voditi istraživanje u suradnji sa dionicima i pritom izraditi svojevrsnu sliku o percepciji lokalne baštine iz perspektive lokalnih dionika. Treći dan se radionica nastavila u okružju stalne postave Gradskog muzeja Karlovac. Ovdje su sudionici na terenu trenirali koncipiranje poruka sadržaja baštine koju se želi interpretirati i prenošenja istih poruka lokalnom stanovništvu, te samoevaluaciju u kojoj sudionici međusobnom konstruktivnom kritikom ocjenjuju interpretacije i zajedno pronalaze najbolje rješenje interpretiranja sadržaja, što su ujedno i elementi koji su važni za interpretiranje baštine. Radionica se nastavila dan poslije u Muzeju Domovinskog rata - Turanj gdje su se sudionici upoznavali sa medijima interpretiranja kao važnog segmenta realizacije interpretacijskog plana, te su mogli vidjeti različite medijske načine interpretiranja kulturne baštine s obzirom na budžet i tehnologiju dostupnu za izradu interpretacijskih medija. Na petom i ujedno posljednjem danu radionice, tri grupe sudionika i sudionica su morali izraditi prve prijedloge vrednovanja kulturne baštine, te predstaviti svoj plan, što predstavlja posljednju točku i konačni cilj petodnevne radionice.

Po završetku radionice, slijedi finalizacija Interpretacijskog plana, potom savjetovanje o interpretacijskom planu s voditeljicama radionice (Dragana Lucija Ratković Aydemir, Iva Klarić Vujović - Muze d.o.o.; Valya Stergioti - Alli Meria, Interpret Europe) te javno savjetovanje sa ključnim dionicima i zainteresiranom javnošću.

Svesrdno se zahvaljujemo Gradskom muzeju Karlovac na suradnji i potpori tijekom realizacije radionice.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost KA-MATRIX – Udruge za društveni razvoj. Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost KA-MATRIX – Udruge za društveni razvoj i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ova objava je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., iz Europskog socijalnog fonda.