JAVNA RASPRAVA: EDUKACIJSKI SUSTAV I TRŽIŠTE RADA – "TRACER ANKETA KAO ALAT ZA PRAĆENJE KARIJERA DIPLOMIRANIH STUDENATA"

  Aktivnosti

Druga javna rasprava u sklopu projekta "Znanjem do Zvijezde" usmjerena na temu obrazovnog sustava i tržišta rada održana je u četvrtak, 30. svibnja 2019. godine u 17 sati u prostorima Knjižnice za mlade Karlovac (Banjavčićeva 8).

Gostujući predavač je bio dr.sc. Dragan Bagić, izvanredni profesor na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu koji trenutno obavlja dužnost prodekana za znanost i međunarodnu suradnju. Tijekom 2015. i 2016. godine vodio je projekt "Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada" financiran iz Europskog socijalnog fonda, u okviru kojeg je i provedeno istraživanje koje je tema predavanja. Od ožujka 2019. vodi novi projekt, koji je svojevrsni nastavak prethodnog. Biografiju dr.sc. Dragana Bagića možete pronaći na linku.

U predavanju je bila prezentirana metodologija Tracer ankete kao alata za praćenje radnih karijera diplomiranih studenata na primjeru Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na ovom primjeru u predavanju se problematizirao i odnos između visokoškolskog obrazovanja i potreba tržišta rada, odnosno, pokušalo se odgovoriti na pitanje mogu li visokoškolske ustanove preuzeti odgovornost za sudbinu svojih studenata na tržištu rada nakon stjecanja diplome.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost KA-MATRIX – Udruge za društveni razvoj. Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost KA-MATRIX – Udruge za društveni razvoj i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ova objava je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., iz Europskog socijalnog fonda.