JAVNA RASPRAVA: KULTURNI MENADŽMENT - "UKLJUČIVANJE LOKALNE ZAJEDNICE U PLANIRANJE I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM"

  Najave

Prva javna rasprava u sklopu projekta "Znanjem do Zvijezde" na temu kulturnog menadžmenta ("Uključivanje lokalne zajednice u planiranje i upravljanje okolišem") održat će se 25. travnja 2019. godine u 19 sati u prostorima Knjižnice za mlade Karlovac (Banjavčićeva 8). 

Gostujuća predavačica je doc.dr. sc. Sanja Lončar sa Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Biografiju doc.dr.sc. Sanje Lončar možete pronaći na linku.

U sklopu ove javne rasprave, usmjerene na temu kulturnog menadžmenta, doc. dr. sc. Sanja Lončar održat će predavanje "Uključivanje lokalne zajednice u planiranje i upravljanje okolišem". Nakon predavanja uslijedit će moderirana rasprava otvorena pitanjima i doprinosima iz publike. 

U predavanju će se govoriti o pristupu planiranju i upravljanju okolišem koji podrazumijeva uključivanje lokalne zajednice (eng. community participation in planning). Ovaj pristup počeo se razvijati tijekom 1960- ih i 1970-ih godina uslijed preispitivanja konvencionalnih pristupa arhitekturi i planiranju. Polazište je bilo razmišljanje kako se kvalitetna arhitektura i okoliš – koji odgovaraju potrebama i željama ljudi te jačaju povezanost s mjestom i zajednicama – mogu ostvariti kroz integraciju pristupa odozgo (eng. top-down) i odozdo (eng. bottom-up). U takvom procesu dolazi do povezivanja i suradnji stručnjaka i stanovnika te do stvaranja mreža partnerstava (između stanovnika, javnog sektora, financijskih institucija, organizacija i volontera) koje su nužne za dugoročnu održivost projekata. U predavanju će se iznijeti neke od osnovnih načela ovakvog pristupa (prema autorima N. Hamdi i R. Goethert, H. Sanoff, U. Toker, N. Wates i dr.) te primjeri iz Engleske i Hrvatske koji će otvoriti sljedeća pitanja: Koji su prednosti i nedostaci ovakvog pristupa planiranju i upravljanju okolišem? Kako lokalnu zajednicu uključiti u istraživanje i valoriziranje okoliša? Kako aktivne zajednice/susjedstva mogu utjecati na poboljšanje fizičkih karakteristika i stvaranje kvalitetnijih životnih prostora, te stvaranje osjećaja mjesta (eng. sense of place) i identiteta mjesta (eng.place-identity).

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost KA-MATRIX – Udruge za društveni razvoj. Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost KA-MATRIX – Udruge za društveni razvoj i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ova objava je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., iz Europskog socijalnog fonda.