RADIONICA O UPRAVLJANJU BAŠTINOM - DR.SC. BABIĆ (FFZG)

  Edukativne radionce

Održana je prva, uvodna radionica o upravljanju kulturnom baštinom koju je vodio dr.sc. Darko Babić s Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 

Dr. sc. Darko Babić znanstveni je suradnik, docent na Katedri za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Aktualni je predsjednik (od 2016.) Međunarodnog komiteta za obrazovanje muzejskih djelatnika (ICTOP) Međunarodnog savjeta za muzeje (ICOM, pri UNESCO) koji savjetuje institucije koje provode muzejske/baštinske obrazovne programe, upravnog odbora Hrvatskog komiteta Međunarodnog savjeta za muzeje (predsjednik istog od 2014. godine), savjetodavnog odbora Europske asocijacije za interpretaciju baštine, te muzejski savjetnik Europskog Muzejskog Foruma. 
Aktivno sudjeluje u različitim međunarodnim i nacionalnim projektima, povremeni je autor muzeoloških koncepcija, te redoviti recenzent i savjetnih baštinskih projekata. Razradio je i uveo novi kolegij Interpretacija baštine (2011), a trenutno je izvođač kolegija: Upravljanje baštinom, Marketing baštine, Baština i razvoj i Interpretacija baštine.

Profesor je studentima Veleučilišta kroz niz fotografija pokazao primjere materijalne i nematerijalne kulturne baštine te im na taj način dočarao što sve može biti baština. Također je kroz prikazane primjere objasnio na koje se sve načine baština može interpretirati i vrednovati. 

Kako bi se nečemu dala vrijednost, govori prof. Babić, potrebno je pronaći po čemu se to nešto razlikuje od ostalih identičnih stvari, što je to što baš tom primjeru, materijalnom ili nematerijalnom, daje veću vrijednost od njemu istog ili sličnog. 

Prof. Babić će studentima održati još dvije radionice s istom tematikom, 5. i 6. prosinca. U sklopu preostale dvije radionice, studenti će imati priliku zajedno s prof. Babićem odraditi prktičnu vježbu turističke šetnje, kako bi im se olakšala izvedba šetnje koju osmišljavaju sami. 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost KA-MATRIX – Udruge za društveni razvoj. Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost KA-MATRIX – Udruge za društveni razvoj i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ova objava je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., iz Europskog socijalnog fonda.