VUKAxKA-MATRIX - STUDENTSKA ORIJENTACIJA VOL.3

  Aktivnosti

U ponedjeljak 22. listopada 2018. godine studenti treće godine studija Ugostiteljstva na kolegiju Turističko vrednovanje kulturne baštine praktično su se upoznali s prvim korakom u metodologiji društveno korisnog učenja - planiranje društveno korisne aktivnosti/projekta. 

Studenti su podijeljeni u deset grupa, od kojih pet osmišljava turističku šetnju karlovačkom Zvijezdom, a pet interpretacijski plan odabranog lokaliteta u Zvijezdi. Svaka grupa je imala priliku samostalno odrediti temu koju će obrađivati u svome zadatku. 

Kako bi im se olkašao proces planiranja projektne ideje, studentima je prikazan primjer svojevrsne logičke matrice, kako bi pomoću nje razumjeli koji je tok planiranja projekta. 

Ideje koje su studenti razradili na samome predavanju su bile vrlo zanimljive, veselimo se njihovoj doradi i konačnoj realizaciji!

U četvrtak 25. listopada 2018. godine počinju i sastanci s projektnim timom, u prostorijama nositelja projekta, KA-MATRIX - Udruge za društveni razvoj. Ovi sastanci namijenjeni su kako bi grupama studenata pomogli u "dotjeravanju" projektne ideje.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost KA-MATRIX – Udruge za društveni razvoj. Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost KA-MATRIX – Udruge za društveni razvoj i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ova objava je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., iz Europskog socijalnog fonda.