RADIONICE ZA STUDENTE, PROFESORE I ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA NA TEMU ODRŽIVOG RAZVOJA UZ POMOĆ BAŠTINE

  Najave

S ciljem upoznavanja svih dionika s važnostima kulturne baštine u ostvarivanju održivog razvoja i njenog direktnog utjecaja na ekonomsku, gospodarsku i političku moć neke sredine, održat će se 2 radionice pod vodstvom prof.dr.sc. Babića s Filozofskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu.

Prof.dr.sc. Babić ima iskustva u vođenju projekata i radionica na temu interpretacije i upravljanja baštinom, turističkih šetnji, cjeloživotnog učenja na temu interpretacije, baštine i razvoja, te baštinske pismenosti i edukacije.

Radionice će biti usmjerene na učenje vještina upravljanja baštinom, komunikacijskih i prezentacijskih vještina i interpretacijskog govora.

Prva radionica bit će usmjerena na općenite teme koje će kod polaznika potaknuti razumijevanje i primjenu održivog upravljanja baštinom. Druga radionica će biti dvodnevna i pokrivat će teme komunikacijskih i prezentacijskih vještina te interpretacijskog govora prilikom promoviranja kulturne baštine. Također, u sklopu druge radionice, polaznici će imati priliku na terenu vježbati interpretacijski govor.

Radionice će se u dva ciklusa održati u prostorima Veleučilišta u Karlovcu u svojstvu potpore i nadopune mentorskim programima društveno korisnog učenja - turističkih šetnji.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost KA-MATRIX – Udruge za društveni razvoj. Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost KA-MATRIX – Udruge za društveni razvoj i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ova objava je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., iz Europskog socijalnog fonda.