RADIONICE JAČANJA KAPACITETA PROFESORA VELEUČILIŠTA

  Edukativne radionce

Dvadeset trećeg svibnja  2018. godine započeo ciklus radionica pod zajedničkim nazivom “Jačanje kapaciteta profesora Veleučilišta za implementaciju metodologije društveno korisnog učenja” pod vodstvom prof. Nives Mikelić Preradović, nastavnice na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Ciklus radionica se sastojao od tri radionice održane u prostorima Veleučilišta u Karlovcu, 23. svibnja, 5. lipnja i 6. lipnja. Radionicama je prisustvovalo 8 profesorica Veleučilišta u Karlovcu.

Prof. Nives Mikelić Preradović je prva koja je u redovnu nastavu uvela metodu društveno korisnog učenja, te je njenim sponzorstvom ista metoda uvedena u Nacionalni program za mlade (2009.-2013.).

Prva radionica bavila se tematikom osnovne terminologije, koncepata i teorijske pozadine društveno korisnog učenja u visokoškolskom obrazovanju. Prof. Mikelić Preradović je okupljenima prikazala nacionalne i međunarodne primjere društveno korisnog učenja, te time oživjela ideju te nastavne metode .

Druga radionica bavila se institucionalizacijom društveno korisnog učenja u visokoškolskoj nastavi na preddiplomskoj razini. Profesorica je auditoriju na živim primjerima objasnila na koji način je moguće uvesti novu nastavnu metodu u redovno obrazovanje.

Treća radionica je kroz interaktivne vježbe pokazala koje su moguće strategije i alati za dijagnostiku, dizajn, implementaciju i evaluaciju studentskih projekata društveno korisnog učenja.

Profesorice koje su se odlučile sudjelovati na spomenutim radionicama su jedne od onih koje žele promijeniti standardni način izvođenja nastave. Kod njih se razvio osjećaj za promjenom, a ove radionice kao medij da tu promjenu i ostvare. Po završetku radionica su već razvile viziju kako uvrstiti društveno korisno učenje u njihov kolegij, te su razvile istančan osjećaj kako mogu aktivnije doprinjeti zajednici u kojoj žive i rade.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost KA-MATRIX – Udruge za društveni razvoj. Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost KA-MATRIX – Udruge za društveni razvoj i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ova objava je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., iz Europskog socijalnog fonda.