KA-MATRIX - Udruga za društveni razvoj započinje s novim projektom "Znanjem do Zvijezde"

  Aktivnosti

KA-MATRIX - Udruga za društveni razvoj u partnerstvu s Veleučilištem u Karlovcu, 19. ožujka 2018. započela je provedbu projekta "Znanjem do Zvijezde" - primjena društveno korisnog učenja na kulturnom nasljeđu zajednice, kojim se uvodi nova metodologija u akademsko obrazovanje. Ovo partnerstvo je nastavak suradnje započete 2016. godine na projektu StarVoice. 

Novina nastavka ovog partnerstva je u izradi interpretacijskog plana za jedan lokalitet kao reprezent kulturne baštine u Zvijezdi te u širenju opsega provedbe društveno korisnog učenja. Provedbom projekta doprinjet će se uspostavi održivog partnerstva primjenom edukativnog programa društveno korisnog učenja u svrhu jačanja društvene odgovornosti predstavnika organizacija civilnog društva, studentata i profesora Veleučilišta u Karlovcu. 

Društveno korisno učenje metoda je integracije akademske nastave i društvenog djelovanja u kojem studenti svoja znanja primjenjuju u svrhu rješavanja društvenog problema u zajednici. Tijekom provedbe projekta uspostavit će se online centar podrške, izradit će se priručnik te provesti brojne radionice, edukacije, studijska putovanja i javne rasprave. 

Program je započeo već u svibnju s prvim edukacijama razvijanja sposobnosti profesora i predstavnika organizacija civilnog društva za kvalitetnu primjenu metodologije. Projekt će trajati 21. mjesec, od 19. ožujka 2018. do 18. prosinca 2019. godine, a ukupna vrijednost iznosi 763 224,25 kuna. Sufinancira ga Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 648 740,61 kuna (85%), a preostali iznos Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (15%).

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost KA-MATRIX – Udruge za društveni razvoj. Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost KA-MATRIX – Udruge za društveni razvoj i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ova objava je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., iz Europskog socijalnog fonda.